HomeCommunity채용공고
업무 건설사업관리 경력 경력 진행상태ƒœ 모집완료 모집기간„ 2017-01-01T00:00:00 ~ 2017-01-01T00:00:00 조회수 3006
제목 건축분야특급,고급 감리원모집(건축분야건설사업관리기술자)모집

응시자격 및 경력 : 건설사업관리용역,책임감리용역 2년이상경력자

 

전형방법            : 서류전형후 면접

 

제출서류            : 1. 이력서(희망연봉 및 연락처 기재요망)

                          2. 경력확인서(각협회)

                          3. e-mail로 제출

 

근무지               : 전국(PQ)

 

급여조건            : 경력 및 희망연봉 검토후 대상자와 면접시 결정

 

기타                  : 면접능력우수자 우대

 

 

 

ADMIN